Zmartan palvelujen yleiset ehdot

Yleiset ehdot

Zmarta Suomen asiakkaana hyväksyt yleiset ehdot. 

§ 1      Henkilötietojen käsittely

Zmarta Suomi kuuluu Freedom Rahoitus Oy:hyn. Freedom Rahoitus Oy on osa Freedom Finance -konsernia.

Kun lähetät lainahakemuksen osoitteessa www.zmarta.fi, teet sen Freedom Rahoitus Oy:lle (Freedom Finance), jonka y-tunnus on 2207313-9.

Hakemuksessa antamasi henkilötiedot rekisteröidään Freedom Rahoituksen asiakastietokantaan ja niitä käsitellään laina- ja/tai vakuutushakemuksesi hallinnointiin, käsittelyyn ja tarkistukseen.

Henkilötietojasi ja muita meille antamiasi tietoja käsitellään myös kunkin hakemuksen dokumentointia varten sekä ehkäisevässä työssämme, jonka tarkoitus on estää petoksia, rahanpesua sekä terrorismin rahoitusta.  

Lisäksi annetut tiedot tallennetaan, jotta niitä voidaan käsitellä ja käyttää muiden uusien lainatarjousten yhteydessä. Freedom Rahoitus käsittelee henkilötietojasi ja muita annettuja tietoja markkina- ja asiakasanalyyseihin, seurantaan, Zmarta Suomen ja Freedom Rahoituksen palvelu- ja tuotevalikoiman kehittämiseen sekä muihin Zmarta Suomen ja Freedom Rahoituksen liiketoiminnan markkinointitarkoituksiin.

Freedom Rahoituksen liiketoimintaan sovelletaan rahanpesuun liittyvää lainsäädäntöä, joten henkilötunnuksesi on rekisteröitävä. Tämä siitä syystä, että henkilöllisyydestäsi ei olisi mitään epäilystä. Siksi sinun on myös kerrottava meille, mitä tarkoitusta varten laina on, esimerkiksi aiempien lainojen/luottojen uudelleenjärjestelyyn, henkilökohtaiseen kulutukseen, auton ostamiseen, talosi tai asuntosi remontointiin tai peruskorjaukseen.

Kaikki puhelinkeskustelut nauhoitetaan Freedom Rahoituksen lainojen ja vakuutusten myöntämiseen sekä luottotietojen tarkistukseen liittyvien turvallisuussyiden vuoksi ja väärinkäsitysten välttämiseksi. Nämä puhelut tallennetaan äänitiedostona kunkin tapauksen dokumentaatioon. Puheluita nauhoittamalla käsitellään siten myös henkilötietoja.

Oleelliset henkilötietoja, jotka tulevat esille esimerkiksi luottotietoja tarkistettaessa, ja tietoja aiemmista lainoista ja luotoista voidaan hankkia, rekisteröidä ja käsitellä sekä tallentaa. Freedom Rahoitus voi joutua myös hakemaan täydentäviä henkilötietoja julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Tämä voi koskea esim. kiinteistöihin liittyviä tietoja, kuten tietoja panttikirjoista ja lainhuudatuksista, joita käytetään asuntolainan välitystoiminnassamme.

Huomaa, että sekä Freedom Rahoitus että yhteistyökumppanimme voivat hankkia luottotietoja. Luottokelpoisuutesi ja muiden tekijöiden takia Freedom Rahoitus voi antaa tietyt tiedot eteenpäin luottotietojen tarkistusta varten yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille lainanantajille. Tässä yhteydessä henkilötiedot voidaan rekisteröidä yhteistyökumppaneina toimivien pankkien ja muiden lainanantajien tietokantoihin, jolloin nämä tahot käsittelevät annettuja tietoja. Vastaava lainanantaja tarkistaa siis itse lainahakemuksesi, ja yksilöllisen luottoluokituksen jälkeen sen päätöksestä annetaan tieto Freedom Rahoitukselle. Huomaa, että tietyillä yhteistyökumppaneilla voi olla jotain toimintaa myös EU:n/ETA:n ulkopuolella.

Jotta voimme auttaa sinua parhaalla tavalla nyt ja tulevaisuudessa, hyväksyt täten, että Freedom Rahoitus säilyttää henkilötietojasi pidemmän aikaa. Kun olet käyttänyt ensimmäisen kerran lainanvälityspalveluamme, se voi tarkoittaa, että meidän täytyy säilyttää ja käsitellä tietojasi useita vuosia. Yleensä säilytämme ja käsittelemme tietojasi viisi vuotta viimeisimmän lainan välityksen jälkeen, koska meidän on noudatettava rahanpesuun liittyvää lainsäädäntöä sekä autettava estämään ja paljastamaan petoksia. Vakuutusvälityksen yhteydessä meidän on säilytettävä ja käsiteltävä henkilötietoja nykyisen vakuutuslainsäädännön mukaan vähintään 10 vuotta. Muussa tapauksessa säilytämme ja käsittelemme tietojasi kolme vuotta viimeisimmän yhteydenoton jälkeen. Esimerkiksi henkilökohtainen tilanteesi voi muuttua ja saatat silloin tarvita palvelujamme. Olemme sinuun yhteydessä säännöllisesti uusien palvelutarjoustemme osalta, joten säilytämme ja käsittelemme tietojasi. Henkilötietoja ei kuitenkaan säilytetä kauempaa kuin on tarpeen käsittelyn osalta.

Jos et halua, että Freedom Rahoitus ottaa yhteyttä sinuun, sinun on otettava meihin yhteyttä ja pyydettävä, että sinulle määritetään suoramarkkinointi- tai muiden yhteydenottojen esto suoramarkkinointiestomme avulla. Tässä yhteydessä voit valita, kattaako esto ”kaikki” yhteydenotot vai pelkästään ”puhelin”, ”kirjeposti” tai ”sähköposti”.

Freedom Rahoituksen palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Freedom Rahoitus voi itse tai sivuston palvelun käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tämän palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Freedom Rahoituksen henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Freedom Rahoitus Oy:n verkkosivuilla.

§ 2      Freedom Rahoituksen asiakasohjelman jäsenyys

Laina- tai vakuutushakemuksen lähettämisen yhteydessä sinusta tulee automaattisesti Freedom Rahoituksen asiakasohjelman jäsen. Freedom Rahoitus voi tässä yhteydessä tallentaa ja käsitellä jäsenyyttäsi koskevia henkilötietoja ja ottaa sinuun yhteyttä tulevana ajankohtana, koska olet käyttänyt aiemmin Freedom Rahoituksen palveluja. Tämä yhteydenotto tehdään siinä tapauksessa markkinointitarkoituksiin ja siinä tarjotaan uusia tuotteita ja palveluita tai muita tietoja.

§ 3      Luottotietojen tarkistaminen

Sinä, joka olet päähakija, ja mahdollinen rinnakkaishakijasi olette täten ymmärtäneet, että Freedom Rahoitus tilaa ensin luottotietojen tarkistuksen ja joku yhteistyötä kanssamme tekevistä lainanantajista voi tarvittaessa tehdä ylimääräisiä luottotietojen tarkistamisia.

Sinä, joka olet päähakija, ja mahdollinen rinnakkaishakijasi olette tietoisia siitä, että myös pankit ja muut lainanantajat, joiden kanssa Freedom Rahoitus tekee yhteistyötä, voivat tehdä luottotietojen tarkistuksen lainahakemukseenne.

Sinä, joka olet päähakija, ja mahdollinen rinnakkaishakijasi annatte myös valtuudet Freedom Rahoitukselle hankkia luottopäätöksen ja täydentävät tiedot pankeilta ja muilta lainanantajilta, joiden kanssa Freedom Rahoitus tekee yhteistyötä.

Sinä, joka olet päähakija, ja mahdollinen rinnakkaishakijasi olette myös ymmärtäneet, että Freedom Rahoitus tai lainanantaja voi ottaa yhteyttä työnantajaanne vahvistaakseen annetut tiedot.

Sinä, joka olet päähakija, ja mahdollinen rinnakkaishakijasi hyväksytte täten, että lainahakemukseenne liittyvä luottopäätös voidaan lähettää annettuihin sähköpostiosoitteisiin.

§ 4      Freedom Rahoituksen vastuun rajoitus

Freedom Rahoitus ei vastaa vahingosta, joka johtuu suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainmääräyksestä, suomalaisesta tai ulkomaalaisesta viranomaistoimenpiteestä, sotatapahtumasta, lakosta, saarrosta, boikotista, työsulusta, luonnonkatastrofista tai muusta vastaavasta olosuhteesta, jota Freedom Rahoitus ei voi hallita. Lakkoa, saartoa, boikottia ja työsulkua koskeva varaus on voimassa myös silloin, kun Freedom Rahoitus on kyseisen konfliktitoimenpiteen kohteena tai ryhtyy itse kyseiseen toimenpiteeseen.

Freedom Rahoitus ei ole myöskään vastuussa muusta mahdollisesti kohtaamastasi/kohtaamastanne vahingosta, paitsi jos sen todetaan johtuvan tahallisuudesta tai törkeästä laiminlyönnistä meidän puoleltamme.

Freedom Rahoitus ei korvaa muissa tapauksissa vahinkoja, joita syntyy yrityksen noudattaessa normaalia varovaisuutta. Freedom Rahoitus ei vastaa missään tapauksessa välillisistä vahingoista, jos vahinko ei ole johtunut Freedom Rahoituksen törkeästä huolimattomuudesta.

Ennen kuin haet/haette lainaa, on tärkeää tarkastella talouttasi/talouttanne esimerkiksi tekemällä budjetti kotitaloudellesi. Kokoa yhteen tulot ja menot ja vertaa sitten molempia summia. Lisätietoja talous- ja velkaneuvonta-asioista löytyy muun muassa Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

 

§ 5      Muutetut yleiset ehdot

Freedom Rahoituksella on aina oikeus muuttaa Freedom Rahoituksen yleisiä ehtoja ilman asiakkailta saatua hyväksyntää, jos se on välttämätöntä voimassa olevien lakien ja viranomaispäätösten noudattamista varten. Kehotamme siksi nykyisiä asiakkaita käymään nykyisellä kotisivulla ja tarkistamaan, onko yleisiä ehtoja muutettu. Jatkamalla Freedom Rahoituksen palvelujen käyttöä sinun katsotaan hyväksyneen mahdollisesti muutetut yleiset ehdot.

 

Muutokset ehtoihin ilmoitetaan osoitteissa www.zmarta.fi ja www.freedomrahoitus.fi.

Uudet yleiset ehdot tulevat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua niiden ilmoittamisesta kotisivulla.

§ 6      Henkilötietojen käsittelyn hyväksyminen

Käyttämällä Freedom Rahoituksen lainan- ja/tai vakuutuksenvälityspalvelua hyväksyt, että Freedom Rahoitus ja yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietojasi niihin tarkoituksiin, jotka on kerrottu edellä kohdassa § 1 ja siten myös suoramarkkinointiin puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse ja postitse.

§ 7      Yleisten ehtojen hyväksyminen

Käyttämällä Zmarta Suomen tai Freedom Rahoituksen lainan- ja vakuutuksenvälityspalvelua hyväksyt nämä yleiset ehdot.

 

 

Kumppanimme

Teemme yhteistyötä yli 20 eri pankin ja luotonmyöntäjän kanssa. Näin varmistamme, että löydämme sinulle parhaimman mahdollisen lainatarjouksen, joka vastaa tarpeitasi.

 

OMATILI Kirjaudu. Vertaile. Valitse.

Täytä henkilötunnuksesi, niin saat uuden salasanan

bankid-technical-error
bankid-start start-link
bankid-aborted
bankid-unknown
bankid-error
bankid-expired
bankid-sign
bankid-invalid

Kirjautuu sisään

Luo ja lähettää uuden salasanan